YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ÇEVRE EĞİTİMLERİ

  • İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KÜRESEL ISINMA RİSKİNE DUYARLIĞILIĞIN ARTTIRILMASI EĞİTİMİ
  • YENİLENEBİLİR ENERJİ YÖNETİMİ VE HUKUKU
  • TÜRK ÇEVRE MEVZUATINA UYGUNLUK VE HUKUKİ SORUMLULUK
  • AB ÇEVRE MEVZUATINA UYGUNLUK VE HUKUKİ SORUMLULUK
  • ÇEVRE MEVZUATINDA İDARİ YAPTIRIM
  • ÇEVRE KANUNU VE ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
  • BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA RİSKLERİNİN AZALTILMASI (SEVESO III) HUKUKİ UYGUNLUK EĞİTİMİ
  • KURUMSAL ÇEVRE SORUMLULUĞU EĞİTİMİ
  • ÇEVRESEL DEMOKRATİK KATILIM
  • SÜRDÜRÜLEBİLİR PEYZAJ YÖNETİMİ – AVRUPA KONSEYİ PEYZAJ SÖZLEŞMESİ’NE UYGUN PEYZAJ DÜZENLEME İLKELERİ