HSE (ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ) EĞİTİMLERİMİZ

 • YANGIN VE YANGINDAN KORUNMA VE MÜCADELE EĞİTİMİ
 • ERGONOMİ EĞİTİMİ
 • ELLE KALDIRMA VE TAŞIMA EĞİTİMİ
 • İŞARETÇİ VE SAPANCI EĞİTİMİ
 • KRİTİK KALDIRMA EĞİTİMİ
 • İŞ BAZLI TEHLİKE ANALİZİ EĞİTİMİ
 • KAZA ARAŞTIRMA VE RAPORLAMA EĞİTİMİ
 • ELEKTRİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
 • ELEKTRİK KİLİTLEME EĞİTİMİ
 • İŞ İZİN SİSTEMİ VE UYGULAMASI EĞİTİMİ
 • KAPALI ALAN EĞİTİMİ
 • TRİPORT KURULUMU VE KULLANIMI EĞİTİMİ
 • İSKELE KURULUMU VE SÖKÜMÜ EĞİTİMİ
 • İSKELE SÜPERVİZOR EĞİTİMİ
 • YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ
 • YAŞAM HATTI KURULUM EĞİTİMİ
 • CALASGAR KULLANIMI EĞİTİMİ
 • ACİL DURUM PLANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ
 • BİYOLOJİK TEHLİKE VE RİSKLERİ EĞİTİMİ
 • KAZI ÇALIŞMALARINDA İSG TEDBİRLERİ EĞİTİMİ
 • İLK YARDIM EĞİTİMİ
 • KAYNAK KESME İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
 • KİŞİSEL KORUYUCU KULLANIMI EĞİTİMİ
 • RASPA VE BOYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
 • KİMYASALLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ
 • BASINÇLI KAPLAR EĞİTİMİ
 • EL ALETLERİYLE GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ
 • RADYASYONLA GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ
 • GAZLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ
 • YAKIT TANKI TEMİZLEMESİ SIRASINDA GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ
 • GEMİ MANEVRASI SIRASINDA GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ
 • MAKİNE EMNİYET EĞİTİMİ
 • GAZSIZLANDIRMA VE GAZ ÖLÇÜMÜ EĞİTİMİ