Değerlendirme Anketi

*Lütfen eğitimde edindiğiniz deneyimlere dayanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Sizin vereceğiniz cevaplar eğitim kalitemizi arttırmaya ve sizin ihtiyaçlarınızı karşılamamıza yardımcı olacaktır.

1=Çok kötü / 2=Kötü / 3=Orta / 4=İyi / 5=Çok iyi

EĞİTİM BİLGİLERİ
Eğitim Adı:
Eğitim Tarihi:
Eğitmenin Adı:
EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Eğitim konularının uygun sıra ve akış ile izlenmesi
12345
Uygulama ve örneklerin yeterliliği
12345
Eğitime ayrılan sürenin yeterliliği
12345
Eğitimin organizasyonu ve ilgi düzeyi
12345
Eğitim dokümanlarının yeterliliği
12345
EĞİTMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Eğitmenin konuya hakimiyeti
12345
Eğitmenin sunuş yeteneği
12345
Eğitmenin konuları net ve anlaşılır biçimde aktarımı
12345
Eğitmenin katılımcıları interaktif paylaşıma teşvik etmesi
12345
Eğitmenin katılımcılarla iletişimi
12345
EĞİTİM ORTAMI (TOPLANTI SALONU İSE YANITLAYINIZ)
Salonun büyüklüğü
12345
Salonun ses yalıtımı
12345
İklimlendirme
12345
İkramlar ve servis kalitesi
12345
DİĞER GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
Fikirleriniz bizim için önemli. Lütfen görüş ve önerilerinizi belirtiniz.